Kampüs Kreş Makaleler Logosu

Okul Öncesi Yaş Grubunda Duygu Düzenlemesi Becerileri

Okul Öncesi Yaş Grubunda Duygu Düzenlemesi Becerileri

Hem biz yetişkinler hem de çocuklar gün içinde bazı zorluklarla ya da problemlerle karşılaşabiliyoruz. Biz yetişkinler yaşadığımız problemlerle baş ederken duygumuzu ve davranışımızı düzenleyebilme konusunda daha otokontrollü olabilirken çocuklar ise bu konuda çevrelerindeki yetişkinler tarafından desteklenmeye ihtiyaç duyabilirler.

Rehberlik birimi olarak, sizlerle yaptığımız rehberlik görüşmelerinde çocukların duygularını düzenleyebilme konusunda onlara nasıl destek olacağınızla ilgili aklınızdaki sorulara ışık tutabilecek bir yazı hazırlamak istedik.

Duygu, en genel tanımı ile insanların olaylara ya da durumlara verdiği tepkidir. Duygu düzenlemesi ise, sahip olduğumuz duyguları bir olay karşısında nasıl dışa vurduğumuzdur.

Bir bebek dünyaya geldiği ilk günlerde acıktığında, rahatsız olduğunda ya da sadece ilgi beklediği için ağlaması yardım aramak içindir ve aradığı bu yardım ona sağlandığında duygularına bir anlam yükleyerek nasıl sakinleşmesi gerektiği konusunda ön fikri gelişmeye başlar. Bu dönemde bebeklerin zorlayıcı duygularına bir anlam verebilmesi ve sakinleşebilmesi için birincil derecede bakım veren kişinin bebeğe yardım etmesi gerekir. Bakım veren kişinin bebeğin ihtiyaçlarını doğru, uygun, tutarlı ve şefkatli bir şekilde karşılaması ile bebekler sakinleşir ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili bir farkındalık geliştirmeye başlar. Konu ile ilgili bilimsel araştırmalara bakıldığında, bu alanda yeterince yetişkin desteği alan bebeklerin ileriki yaşlarında duygularını daha sağlıklı şekilde düzenleyebildikleri ve yönetebildikleri görülmektedir.

İki ve üç yaş itibariyle çocukların daha fazla sosyal hayatın içinde olmaları sebebi ile çocuk hem kendi duygularını hem de başkalarının duygularını yavaş yavaş anlayabilmekte ve kendi duygularını daha bilinçli olarak sergilemeye başlayabilmektedir. Bununla birlikte okul öncesi yaş grubunda çocukların duygularını tam anlamıyla kontrol edebilme becerilerinin tamamen gelişmediğini unutmamak gerekir. Bu bağlamda çocuklar, duygularını anlayabilecekleri ve hissettikleri duygular karşısında kendilerini koşulsuz kabul edebilecek bakım veren kişilere ihtiyaç duyarlar.Ebeveyn olarak sizler çocuklarınızın duygularına anlam yükleyebilmeleri ve düzenleyebilmeleri için nasıl destek verebilirsiniz?

Özetle; duygu düzenleme becerileri, çocukluğun erken dönemlerinde kazanılmaya başlamaktadır. Burada önemli olan nokta, çocuğun duygusunu önemsemek ve duygusunu nasıl sağlıklı yönetebilmesi gerektiği ile ilgili kendisine rehberlik edilmesinin sağlanmasıdır. Bu noktada hissettiğimiz duyguyu yok sayamayız fakat duygumuzu nasıl doğru yönetmeye çalışacağımızı yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenebiliriz.

Sevgilerimle,
Uzm. Psk. Buse Köksal