0-2 yaş kreş dönemi, çocuğun çok hızlı geliştiği bir dönemdir. Bu nedenle, bu süreç boyunca çocuğun gelişim basamaklarının düzenli takip edilmesi ve olası sapmaların anında tespit edilip, gerekli önlemlerin alınması gereklidir.

0-2 YAŞ KREŞ BÖLÜMÜ
Galeri için tıklayın

Kreşimize kayıt olan 0-2 yaş kreş dönemi çocuklarımıza, psikoloğumuz tarafından Denver II Gelişimsel Tarama Testi uygulanır, tüm gelişim basamaklarındaki durumları tespit edilip, velilerimize rapor olarak gönderilir. Okula başladıkları ilk hafta, hemşiremiz tarafından boy-kilo ölçümleri, sağlık kontrolleri yapılır, veriler kişisel dosyalarına kaydedilir. Sınıf öğretmenleri tarafından ilk hafta oryantasyon ve gözlem raporu yazılıp kişisel dosyalarında muhafaza edilir ve veli toplantılarında velilerimizle paylaşılır.

Kreşimizde 0-2 yaş kreş grubu için, diğer yaş gruplarından farklı bir beslenme, uyku, oyun ve etkinlik planı hazırlanmaktadır. Kreş eğitim programımızı oluştururken Reggio Emilia, Montessori, Pikler gibi farklı metotlardan yararlanılmaktadır. Özellikle beş duyu ile bilişsel, dilsel, psiko-motor ve sosyal-duygusal gelişim alanlarını geliştirmeye yönelik etkinlikler planlanıp oyunlar, şarkılar, öz bakım becerilerinin yerleştirilmesine yönelik çalışmalar ve el-göz koordinasyonunu destekleyici çalışmalar eğitim programının temelini oluşturmaktadır. 

Sınıflarımızdaki ekipman ve mobilya bebeğin optimalini teşvik etmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Malzemeler gelişim ve farkındalık yaratır. Huzurlu ve sakin bir ortamda bebeklerimize deneyimleme, paylaşma ve öğrenmek için pratik ve teorik olarak gelişimini destekleyecek ortamlar hazırlanmıştır.

Planlanan etkinlikler bebeklerin zeka, benlik saygısı ve kişilik gelişimine katkı sağlar. Öğretmenlerin doğal malzemeler kullanılarak hazırladığı farklı duyu sepetleri ve duyusal şişeler ile tüm duyularını aktif bir şekilde kullanarak yeni keşiflerde bulunup bilişsel becerilerini desteklemek için rehberlik edilir.

0-2 yaş kreş eğitim programımız esnek olup, her çocuğa özgü oluşturulan hedef kazanımlara ulaşıp ulaşılmadığı gözlenerek ay sonunda rapor olarak velilere sunulur.