Çift dilli eğitimin en temel tanımı, K-12 okullarında müfredat içeriğini iki dili kullanarak vermek ve öğretmektir.

Çift dilli eğitimde yönergeler iki dilde beraber verilir ve iki dilde akademik bir başarı hedeflenir. Çift dilli eğitimde ana dil ve hedef dilin ortak kullanımı sonucu "dil öğretimi" değil, "dil edinimi" amaçlanır. Öğrencinin ana dilini edindiği ve ürettiği süreçte, hedef dili de edinmesi ve üretmesi beklenir.

Çift dilli eğitim metodunda, eğitici-öğreticinin aynı anda iki dile hakim olması ya da bir öğrenme ortamında hem ana dile hem de hedef dile hakim iki ayrı öğreticinin bulunması beklenir.

Okulumuzda uygulayacağımız metod tam olarak bu kategoriye giren Two-way bilingual education (iki yönlü çift dilli eğitim) uygulanır. Bir kaç yıldan fazla süreli uygulandığı takdirde, bu metod en etkili metod olarak görülmektedir.