0-2 yaş kreş dönemi, çocuğun çok hızlı geliştiği bir dönemdir. Bu nedenle, bu süreç boyunca çocuğun gelişim basamaklarının düzenli takip edilmesi ve olası sapmaların anında tespit edilip, gerekli önlemlerin alınması gereklidir.

0-2 YAŞ KREŞ BÖLÜMÜ
Galeri için tıklayın

Kreşimize kayıt olan 0-2 yaş kreş dönemi çocuklarımıza, psikoloğumuz tarafından Denver II Gelişimsel Tarama Testi uygulanır, tüm gelişim basamaklarındaki durumları tespit edilip, velilerimize rapor olarak gönderilir. Okula başladıkları ilk hafta, hemşiremiz tarafından boy-kilo ölçümleri, sağlık kontrolleri yapılır, veriler kişisel dosyalarına kaydedilir. Sınıf öğretmenleri tarafından ilk hafta oryantasyon ve gözlem raporu yazılıp kişisel dosyalarında muhafaza edilir ve veli toplantılarında velilerimizle paylaşılır.

Kreşimizde 0-2 yaş kreş grubu için, diğer yaş gruplarından farklı bir beslenme, uyku, oyun ve etkinlik planı hazırlanmaktadır. Özellikle beş duyu ile bilişsel, dilsel, psiko-motor ve sosyal-duygusal gelişim alanlarını geliştirmeye yönelik etkinlikler planlanır. Oyunlar, şarkılar, öz bakım becerilerinin yerleştirilmesine yönelik çalışmalar ve el-göz koordinasyonuna destekleyici çalışmalar eğitim programının temelini oluşturmaktadır.

0-2 yaş kreş eğitim programımız esnek olup, her çocuğa özgü oluşturulan hedef davranışların kazanımlarına yönelik olarak aylık hazırlanır ve velilerimize bülten şeklinde gönderilir.